SEO web

Google Dance

 Google Dance là một hiện tượng tụt hạng từ khóa trong một thời gian nhất định nào đó. Sau vài ngày, từ khóa sẽ trở về vị trí cũ.

google dance Google Dance

Trong quá khứ, Google cập nhật chỉ mục của họ khoảng một tháng một lần. Những lần cập nhật như vậy được gọi là Goolge Dance. Sở dĩ được gọi là Google Dance vì những lần cập nhật như vậy, xảy ra một hiện tượng khi một website đang được rank với một hoặc nhiều từ khóa ở vị trí cao, thì sau đó bị rớt rank nhanh chóng dù vẫn xây dựng liên kết bình thường, và sau đó rank của website trở lại vị trí bình thường như cũ.

Hiện tương Google dance này là do đâu?

Do các bạn thực hiện quy trình SEO không đúng. do quá nôn nóng mà xây dựng với tốc độ nhanh (mua, trao đổi backlinks đồng loạt), bị trùng lặp dữ liệu trên trang và một số các nguyên nhân khác…

Khắc phục hiện tượng Google Dance như thế nào?

Các bạn xem lại nội dung website của mình cho thật tốt, làm nổi bật từ khóa lên.

Xây dựng liên kết bình thường, không nên nóng vội, nhất là sử dụng các phần mềm auto post trong khi tuổi đời website chưa đủ

0 Bình luận

Trở về
  • Seo top 5 google
  • Seo top 5 google

     - Có rất nhiều các bạn hỏi tại sao có rất nhiều từ khóa lên trang 1 không dõ nguyên do đây...