Network - Server

Các lệnh kiểm tra phiên bản hệ điều hành Linux

 Danh sách các lệnh dùng để kiểm tra

 • uname -a
 • uname -rms
 • cat /etc/system-release
 • cat /proc/version
 • lsb_release -a

Trong thực tế, đôi khi ta được bàn giao lại một máy chủ với hệ điều hành linux nói chung và centos nói riêng, lúc này cần kiểm tra xem phiên bản hệ điều hành mà ta đang dùng là gì, hoặc cần xác định phiên bản hệ điều hành ta dùng là 32 bit hay 64 bit để lựa chọn gói cài đặt cho đúng, lúc này cần thực hiện các lệnh sau để kiểm tra.

1. Lệnh uname -a

Tùy chọn – a có nghĩa là liệt kê ra hết tất cả thông tin.

phienban1

Để lấy vắn tắt những thông tin cần thiết có thể sử dụng các tùy chọn khác, ví dụ sau dùng các tùy chọn sau:

 • -r, –kernel-release: In ra kernel được phát hành
 • -m, –machine : in ra tên của hardware machine
 • -s, –kernel-name: in ra tên của kernel

Đây là tình huống ta chỉ cần lấy một số thông tin chứ không cần lấy hết, ví dụ ta chỉ cần kiểm tra xem phiên bản hệ điều hành đang dùng là 64 bit hay 32 bit hoăc chỉ cần lấy ra tên kernel của hệ điều hành.

phienban4

2. Lệnh cat /etc/system-release

Đôi khi với lệnh uname -a chưa đủ, cần dùng thêm lệnh cat /etc/system-release để biết rõ distro đang được sử dụng.

phienban2

3. Lệnh cat /proc/version

phienban3

Lệnh cat /proc/version cũng để kiếm tra phiên bản hệ điều hành đang dùng. Vì CENTOS được phát triển từ REDHAT nên trong hình trên xuất hiện chữ REDHAT

4. Lệnh lsb_release -a

Đây cũng là một lệnh để xem phiên bản hệ điều hành mà ta đang dùng.

phienban5

Trên là một vài lệnh dùng để kiêm tra phiên bản hệ điều hành, tùy vào nhu cầu lệnh và khả năng nhớ lệnh để khi kiểm tra dùng lệnh thích hợp. Hãy cố gắng ghi nhớ ít nhất một trong các lệnh ở trên.

0 Bình luận

Trở về
 • Setup window xp từ usb!
 • Setup window xp từ usb!

  Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

 • Mysql command
 • Mysql command

   # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...