Network - Server

Các lỗi thường gặp khi import forum vbb

Lỗi không đủ max_allowed_packet :

Dùng puty login vào server

Dùng câu lệnh : nano /etc/my.cnf 

Thêm vào max_allowed_packet = 500M

sau đó lưu lại rồi chay câu lệnh

service mysqld restart

/script/fixwebmail

 

Không login được vào forum VBB

Cách giải quyết cho bạn như sau :

Cách 1 :

Xóa cachecookie trình duyệt, và cookie domain .

Nếu chưa được chuyển qua cách 2 :

Vào admincp , vào Cookies and HTTP Header Options chỉnh lại time cookies .

-Chỉnh lại time cookies vào cỡ 900 là dc.
-Chỉnh path cookies lại cho đúng đường dẫn forum .

@ Nếu forum bạn là : http://abc.com thì để path là "/"
@ Nếu forum bạn là : http://abc.com/@forum thì để path là "/@forum "

 

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...