Network - Server

Cấu hình Outlook 2003 - 2007 với POP3 Gmail

Việc cấu hình Outlook 2003 tương tự như Outlook 2007 nên ở đây chúng tôi hướng dẫn bạn cấu hình email với Outlook 2007, bạn có thể sử dụng hướng dẫn này với Outlook 2003.
Để cấu hình, bạn tiến hành 2 bước:
 
Bước 1. Kích hoạt POP trong tài khoản địa chỉ email:
 
1. Đăng nhập vào tài khoản email.
2. Click vào "Cài đặt" trên đầu trang.
3. Click "Chuyển tiếp và POP/IMAP.
 
Chọn:
4. Bật chức năng tải POP cho tất cả thư hoặc Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi
5. Lưu thay đổi.
 
Bước 2. Thiết lập trong Outlook 2007.
 
1. Mở chương trình Outlook. 
 
2. Click vào Tools menu, và chọn Account Settings...
 
3. Trên E-mail tab, click New... 
 
4. Tùy vào thiết lập trong tài khoản địa chỉ email của bạn mà bạn chọn: Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP. Ở đây, chọn POP3, tiếp tục Next. 
 
5. Điền những thông tin theo bên dưới: 
 
- Your Name: nhập tên cho địa chỉ email của bạn, ví dụ tên của doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp.
- Email Address: nhập địa chỉ email của bạn, ví dụ: tendoanhnghiep@dng.vn hoặc tendoanhnghiep@hno.vn
- Password: nhập mật khẩu của địa chỉ email của bạn.
 
 
Manually configure server settings or additional server types: có thể chọn hoặc không cần
 
6. Click Next và Finish.
 
Vì sử dụng Outlook 2007, nên sẽ chọn tiếp Internet E-mail, rồi click Next. 
Nhập vào thông tin như sau:
 
- Account Type: POP3
- Incoming mail server: pop.gmail.com
- Outgoing mail server (SMTP): smtp.gmail.com
- Logon Information
- User Name: nhập tendoanhnghiep@dng.vn hoặc tendoanhnghiep@hno.vn ...
- Password: nhập mật khẩu vào.
- Require logon using Secure Password Authentication (SPA): không cần chọn.
 
 
7, Click vào More Settings..., và chọn Outgoing Server tab. 
 
Click chọn vào My outgoing server (SMTP) và chọn Use same settings as my incoming mail server.
 
 
Click vào Advanced tab, rồi chọn "This server requires an encrypted connection (SSL)" phía dưới Incoming Server (POP3)". 
Trong Outgoing server (SMTP), nhập cổng "587", và chọn TLS.
 
 
8. Click OK. 
 
9. Click Test Account Settings... After receiving 'Congratulations! All tests completed successfully', click Close. 
10. Click Next, và rồi click Finish.
 
Video trình diễn cấu hình POP3 Outlook 2003 

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...