Network - Server

Download IDM miễn phí mãi mãi mới nhất không cần crack

IDM viết tắt của Internet Download Manager - là một phần mềm download mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay được nhiều người Việt Nam sử dụng. Đây vốn là phần mềm có trả phí trial - Tuy nhiên có một bản gọi là Internet Download Silent 1 bản cài đặt không cần crack - Crack sẵn miễn phí các bạn có thể xài vĩnh viễn không cần quan thêm gì nữa. Tốc download cũng như các tính năng không có gì khác biệt so với bản trial và bản crack.
 
Phiên bản IDM 6.11 build 7 (03/05/2012)
Có gì mới trong phiên bản 6.11 build 7 silent ?
- Fixed a bug in integration module for IE
- Added support for Firefox 14
- Added support for SeaMonkey 2.9
- Cải thiện CPU Usage
- Nâng cấp IDM silent
 
What's new in version 6.12 Final Build 22?
(Released: Oct 10, 2012)
Added support for Firefox 18 
 
What's new in version 6.12 Final Build 21?
(Released: Sep 27, 2012)
Fixed a bug when taking over downloads from Google Chrome 
Fixed compatibility issue with Sling Media Player 
 
What's new in version 6.12 Final Build 20?
(Released: Sep 26, 2012)
Fixed a bug in Chrome integration module. After IDM update, you will need to restart Google Chrome. 
 
What's new in version 6.12 Final Build 19?
(Released: Sep 25, 2012)
Fixed a critical bug 
 
 
What's new in version 6.12 Final Build 18?
(Released: Sep 20, 2012)
Fixed bugs when downloading youtube videos in Chrome browser 
Fixed an erroneous interception of video from web-players in Google Chrome browser. After IDM update you will need to restart Google Chrome and agree with the installation of "IDM Integration" extension.
 
Link download

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...