Network - Server

Havij v1.16 Advanced SQL Injection

Havij là một công cụ SQL tiêm tự động giúp kiểm tra thâm nhập để tìm và khai thác lỗ hổng SQL Injection trên một trang web.

 
Nó có thể tận dụng lợi thế của một ứng dụng lỗ hổng web Bằng cách sử dụng người sử dụng phần mềm này có thể thực hiện dấu vân tay cơ sở dữ liệu back-end, lấy DBMS người dùng và các hash mật khẩu, bảng đổ và cột, lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, chạy các câu lệnh SQL và thậm chí truy cập vào hệ thống tập tin cơ bản và thực hiện lệnh trên hệ điều hành.
 
Sức mạnh của Havij mà làm cho nó khác nhau từ các công cụ tương tự như là phương pháp thâm nhập. Tỉ lệ thành công là hơn 95% injection mục tiêu dễ bị tổn thương bằng cách sử dụng Havij.
 
Người dùng thân thiện GUI (Graphical User Interface) của Havij và cài đặt tự động và phát hiện làm cho nó dễ sử dụng cho người dùng tất cả mọi người, ngay cả nghiệp dư.
 
Download :
 

 Havij v1.15 Free

 Downlaod Help (pdf format)

 Downlaod Help (chm format)

0 Bình luận

Trở về
  • Setup window xp từ usb!
  • Setup window xp từ usb!

    Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

  • Mysql command
  • Mysql command

     # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...