Network - Server

How do you restart php-fpm?

 

 • Using SysV Init scripts directly:

  /etc/init.d/php-fpm restart  # typical 
  /etc/init.d/php5-fpm restart  # debian-style 
 • Using service wrapper script

  service php-fpm restart  # typical 
  service php5-fpm restart  # debian-style 
 • Using Upstart (e.g. ubuntu):

  restart php5-fpm      # typical (ubuntu is debian-based) 
  restart php-fpm      # uncommon 
 • Using systemd (newer servers):

  systemctl restart php-fpm.service  # typical systemctl 
  restart php5-fpm.service  # uncommon

0 Bình luận

Trở về
 • Setup window xp từ usb!
 • Setup window xp từ usb!

  Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

 • Mysql command
 • Mysql command

   # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...