Magento 2

Hướng dẫn cài đặt extension cho Magento 2 bằng Composer

 

Hiện giờ chỉ có 2 thư viện Composer giúp bạn cài đặt extension đó là:

Để thêm thư viện vào Composer, sử dụng câu lệnh sau:

composer config repositories.magento composer http://packages.magento.com/

Đối với thư viện Packagist, bạn không cần thêm nó vào bởi vì nó là thư viện chính thức của Composer nên đã được thêm mặc định rồi.

Sau khi đã thêm thư viện, bạn có thể cài đặt extension cho Magento bằng câu lệnh sau:

composer require vendor/module

Bạn thay cái vendor/module bằng cái extension bạn muốn cài tìm trên 2 thư viện mà mình giới thiệu ở trên

Ví dụ:  composer require tinyrocket/magento 

Sau đó chạy lệnh

composer update

Sau đó chạy php bin/magento setup:upgrade (lệnh này sẽ nâng cấp Database của Magento 2)

Hướng dẫn cài đặt extension cho Magento 2 bằng source

Cách cài đặt này giống với Magento 1, nếu bạn có source code của extension thì bạn có thể cài đặt nó bằng cách tải nó lên thư mục magento/app/code

Ví dụ mình có file extension OnePageCheckout.Zip thì cài đặt bằng cách giải nén ra ta sẽ được thư mục One Page Checkout chứa code của extension này, để cài đặt thì upload thư mục này lên thư mụcapp/code của Magento 2

Sau đó mở file config.php nằm trong app/etc/config.php thêm dòng sau vào bên dưới  ‘modules’ => array (

‘OnePage_Checkout’ => 1

Lưu lại, vậy là bạn đã cài đặt thành công extension cho Magento 2 từ source code. Mình sẽ cập nhật bài viết này khi có phương pháp mới, bạn bookmark lại để xem nhé. Có vấn đề gì comment bên dưới cho mình biết nhé :D

Chúc các bạn thành công!

80 Bình luận

Trở về
  • Magento plug-ins
  • Magento plug-ins

    Magento2 gave very good concept called Plugin   we can do what ever after and before core function and also we have...

  • HOW TO CREATE MENU IN MAGENTO 2 ADMIN
  • HOW TO CREATE MENU IN MAGENTO 2 ADMIN

    magento-2-admin- menu My previous tutorial show you how to create a simple module in Magento 2, learn more here: http://www.venustheme.com/how-to-create-magento-2-module/....