SEO web

Share website to facebook with image, link, description

Facebook uses og:tags and the Open Graph Protocol to decipher what information to display when previewing your URL in a share dialog or in a news feed on facebook. 

The og:tags contain information such as :

 • The title of the page
 • The type of page
 • The URL
 • The websites name
 • A description of the page
 • Facebook user_id's of administrators of the page ( on facebook )

Here is an example ( taken from the facebook documentation ) of some og:tags

<meta property="og:title" content="The Rock"/>
<meta property="og:type" content="movie"/>
<meta property="og:url" content="http://www.imdb.com/title/tt0117500/"/>
<meta property="og:image" content="http://ia.media-imdb.com/rock.jpg"/>

Once you have implemented the correct markup of the og:tags and set their values, you can test how facebook will view your URL by using the Facebook Debugger. The debugger tool will also highlight any problems it finds with the og:tags on the page or lack there-of. 

 

9 Bình luận

 1. tieuthao nói:

  e chưa hiểu cách làm lắm nhưng sẽ cố gắng làm. Cảm ơn b. healthcare mobile app developer| Vietnam software development company|software outsourcing company

 2. Amy Print nói:

  Thực hiện như thế nào vậy các Bro? Website: http://www.AmyPrint.com

 3. seoweb pro nói:

  tưới tự động, tưới nhỏ giọt

 4. Seo web nói:

  Phân bón , Dinh dưỡng cây trồng ,

 5. Seo web nói:

  Tưới tự động , Tưới nhỏ giọt ,

 6. thibanglaixemay nói:

  Chúng ta hãy cùng nhau share website tới facebook nào. Hãy chia sẻ thông tin về đào tạo lái xe nếu bạn thấy hữu ích; Hãy bấm xem thi bằng lái xe gồm đầy đủ thông tin chi tiết.

 7. Mr Quý nói:

  chào mọi người,mình có thể kết bạn tại đây bông khoáng rockwool

Trở về
 • Google Dance
 • Google Dance

   Google Dance là một hiện tượng tụt hạng từ khóa trong một thời gian nhất định nào đó. Sau...

 • Seo top 5 google
 • Seo top 5 google

   - Có rất nhiều các bạn hỏi tại sao có rất nhiều từ khóa lên trang 1 không dõ nguyên do đây...