Network - Server

Thay đổi thời gian hệ thống Linux

Sử dụng lệnh

Đầu tiên, bạn có thể chạy lệnh “date” để xem giờ hiện tại của hệ thống.

huongdanit-laptop ~ # date
Wed Mar 25 00:22:12 ICT 2015

ICT – Indochina Time, tức là giờ hệ thống hiện tại đang ở múi giờ +7 của một số nước như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan.

Để thay đổi giờ cho hệ thống, trước hết bạn cần chọn vùng thích hợp để thay đổi, bạn chạy lệnh dưới để hiển thị tất cả các vùng và khu vực để lựa chọn:

huongdanit-laptop ~ # ls /usr/share/zoneinfo/
Africa   Chile  Factory  Iceland   MET    posix    UCT
America   CST6CDT GB     Indian    Mexico  posixrules Universal
Antarctica Cuba   GB-Eire  Iran     MST    PRC     US
Arctic   EET   GMT    iso3166.tab MST7MDT  PST8PDT   UTC
Asia    Egypt  GMT0    Israel    Navajo  right    WET
Atlantic  Eire   GMT-0   Jamaica   NZ    ROC     W-SU
Australia  EST   GMT+0   Japan    NZ-CHAT  ROK     zone.tab
Brazil   EST5EDT Greenwich Kwajalein  Pacific  Singapore  Zulu
Canada   Etc   Hongkong  Libya    Poland  SystemV
CET     Europe  HST    localtime  Portugal Turkey

Trong demo, chúng ta sẽ chọn vùng “Asia” nên sẽ chạy lệnh sau để hiện thị các thành phố trong vùng này:

huongdanit-laptop ~ # ls /usr/share/zoneinfo/Asia/
Aden    Chungking  Kabul     Novokuznetsk  Tashkent
Almaty   Colombo   Kamchatka   Novosibirsk  Tbilisi
Amman    Dacca    Karachi    Omsk      Tehran
Anadyr   Damascus   Kashgar    Oral      Tel_Aviv
Aqtau    Dhaka    Kathmandu   Phnom_Penh   Thimbu
Aqtobe   Dili     Katmandu   Pontianak   Thimphu
Ashgabat  Dubai    Khandyga   Pyongyang   Tokyo
Ashkhabad  Dushanbe   Kolkata    Qatar     Ujung_Pandang
Baghdad   Gaza     Krasnoyarsk  Qyzylorda   Ulaanbaatar
Bahrain   Harbin    Kuala_Lumpur Rangoon    Ulan_Bator
Baku    Hebron    Kuching    Riyadh     Urumqi
Bangkok   Ho_Chi_Minh Kuwait    Saigon     Ust-Nera
Beirut   Hong_Kong  Macao     Sakhalin    Vientiane
Bishkek   Hovd     Macau     Samarkand   Vladivostok
Brunei   Irkutsk   Magadan    Seoul     Yakutsk
Calcutta  Istanbul   Makassar   Shanghai    Yekaterinburg
Chita    Jakarta   Manila    Singapore   Yerevan
Choibalsan Jayapura   Muscat    Srednekolymsk
Chongqing  Jerusalem  Nicosia    Taipei

Trong kết quả ở trên, bạn có thể thấy có thành phố “Ho_Chi_Minh” và giờ chúng ta sẽ chạy lệnh sau để chọn múi giờ thời gian thành phố “Ho_Chi_Minh” cho hệ thống:

huongdanit-laptop ~ # ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

/etc/localtime” là cấu hình giờ hệ thống (localtime).

Như vậy là bạn có thể điều chỉnh múi giờ trên máy Linux một cách dễ dàng rồi.

0 Bình luận

Trở về
 • Setup window xp từ usb!
 • Setup window xp từ usb!

  Tôi xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng USB để làm bộ cài đặt windows xp, giống như một đĩa...

 • Mysql command
 • Mysql command

   # [mysql dir]/bin/mysql -h hostname -u root -p Create a database on the sql server. mysql> create database [databasename]; List...