Bảng giá

Bảng giá

.vn 450.000 VNĐ350.000 VNĐ 600.000 VNĐ480.000 VNĐ
.com.vn .net.vn .biz.vn 450.000 VNĐ350.000 VNĐ 480.000 VNĐ350.000 VNĐ
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
450.000 VNĐ200.000 VNĐ 480.000 VNĐ200.000 VNĐ
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm Ghi chú
.com .net .org 230.000 VNĐ  
.biz .co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in 220.000 VNĐ  
.info 230.000 VNĐ  
.us 210.000 VNĐ  
.cc 710.000 VNĐ  
.ws 252.000 VNĐ Tên miền website
.tv 840.000 VNĐ Tên miền tivi
.mobi 420.000 VNĐ Tên miền Mobi
.eu
(không được phép transfer)
250.000 VNĐ Tên miền khu vực Âu Châu
.asia 375.000 VNĐ Tên miền khu vực Á Châu
.me 567.000 VNĐ  
.tel 315.000 VNĐ  
.co 735.000 VNĐ  
.com.co .net.co .nom.co 420.000 VNĐ  
.in 440.000 VNĐ  
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk 330.000 VNĐ  
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw 750.000 VNĐ  
.tw 880.000 VNĐ  
.name 250.000 VNĐ