Bảng giá Linux Hosting

Bảng giá Linux Hosting

Bạn đang xem bảng giá dịch vụ Web Hosting trên máy chủ Linux với Control Panel nổi tiếng: cPanel. Tất cả gói dịch vụ đều hỗ trợ kỹ thuật 24x7 qua điện thoại, email, helpdesk. Tất cả máy chủ đều hỗ trợ PHP5, MySQL, IonCube, Suhosin, Zen... và các Extension thông dụng. Xem chi tiết hơn ở trang Tính năng Web Hosting.

Start
32.000 VNĐ / tháng
Silver
81.000 VNĐ / tháng
Silver  Plus
108.000 VNĐ / tháng
Gold
135.000 VNĐ / tháng
Gold Plus
252.000 VNĐ / tháng
Platinum
360.000 VNĐ / tháng
Platinum Plus
900.000 VNĐ / tháng
Dung lượng 300MB 800MB 1000MB 1200MB 2GB 3GB 7,5GB
Băng thông 5GB 15GB 20GB 30GB 50GB 120GB 300GB
Email 10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1.500 địa chỉ
Sub domain 1 2 5 8 12 30 90
PHP yes yes yes yes yes yes yes
My SQL 1 2 4 7 10 12 20