Bảng giá Windows Hosting

Bảng giá Windows Hosting

Bạn đang xem bảng giá dịch vụ Web Hosting trên máy chủ Windows. Tất cả gói dịch vụ dưới đây mà Mắt Bão cung cấp đều bao gồm các đặc thù kỹ thuật của Microsoft Windows, cập nhật thường xuyên các bản vá lỗi, hỗ trợ kỹ thuật 24x7 qua điện thoại, email, helpdesk. Bạn có thể lựa chọn Windows 2003, Windows 2008, SQL Server 2005 và 2008 SP2. Bạn cũng có thể cài đặt các Website sử dụng ASP, ASP.NET, MVC, PHP, MySQL... Xem chi tiết hơn ở trang Tính năng Web Hosting.

Start
32.000 VNĐ / tháng
Silver
81.000 VNĐ / tháng
Silver  Plus
108.000 VNĐ / tháng
Gold
135.000 VNĐ / tháng
Gold Plus
252.000 VNĐ / tháng
Platinum
360.000 VNĐ / tháng
Platinum Plus
900.000 VNĐ / tháng
Dung lượng 300MB 800MB 1000MB 1200MB 2GB 3GB 7,5GB
Băng thông 5GB 15GB 20GB 30GB 50GB 120GB 300GB
Email 10 địa chỉ 50 địa chỉ 70 địa chỉ 100 địa chỉ 150 địa chỉ 500 địa chỉ 1.500 địa chỉ
Sub domain 1 2 5 8 12 30 90
ASP
ASP.NET
PHP
yes yes yes yes yes yes yes
MS SQL Server 0 2 4 7 10 12 20
My SQL 1 2 4 7 10 12 20