Coding

Tạo bóng phản chiếu bằng Photoshop

 Tôi muốn giới thiệu với các bạn các bước cơ bản nhất để tạo bóng phản chiếu cho vật thể. Ở đây tôi lấy VD thiết kế một cuốn sách có bóng phản chiếu.
Mở 1 file hình ảnh tùy ý. Mở một file mới lớn hơn và kéo hình ảnh sang. Dùng công cụ chọn Rectangular Marquee Tool (M) để copy một phần hình ảnh làm gáy cuốn sách (Nhấn Ctrl+J được layer 2). Mượn vùng chọn ở layer1, kích chọn layer2 – nhấn Delete xóa phần vừa copy. Dùng tẩy để xóa những phần chưa hết (còn sót lại nét mờ)

 


Chọn layer1 và 2 nhấn Ctrl+T để biến đổi vật thể như hình dưới.
Chú ý : Bạn phải nắm được cơ bản để bóp hình sao cho có chiều sâu (Vật thể càng xa thì sẽ càng nhỏ đi – Bạn thử đặt khối hộp hình vuông trước mặt và quan sát và tự rút ra kết luận !).

 


Chọn layer2 nhấn Ctrl+T biến đổi gáy cuốn sách như hình dưới

 


Nhấn Ctrl+U để giảm độ sáng. 
Trong hộp Hue/Saturation tôi chọn Ligntness= -45.

 


Tạo layer3. Dùng Rectangular Marquee Tool (M) tạo vùng chọn. Đổ màu sao cho gần giống với màu trang giấy

 


Nhấn Ctrl+T biến đổi như hình :

 


Copy layer1 (Ctrl+J) ta có Layer1 copy. Nhấn Ctrl+T – nhấp phải chuột vào đối tượng, chọn Flip Vertical để đảo ngược đối tượng theo phương thẳng đứng.

 


Biến đổi như các bước trên ta có:

 


Tương tự, bạn copy layer2 và biến đổi. Dán layer1 và 2 lại với nhau (Alt+L+F hoặc Layer / Flatten Image)

 


Trong bảng layer giảm Opacity tùy ý (Tôi chọn giá trị = 30) :

 


Tạo vùng chọn hình chữ nhật (M). Nhấn Alt+Ctrl+D để làm mờ biên vùng chọn.Ở đây tôi chọn giá trị Feather Radius = 30.
Nhấn Delete xóa bớt phần dưới của bóng phản chiếu

 


Kết quả : 

 


Bây giờ tôi làm bóng đổ cho cuốn sách. Tạo layer4. Dùng công cụ chọn Polygonal Lasso Tool (L) tạo một vùng chọn như hình. Làm mềm cùng chọn (Alt+Ctrl+D) với Feather Radius = 2.
Dùng Gradient Tool (G). Đổ màu đen và chọn kiểm Transparency để kéo màu trên nền trong suốt.

 
 


Kết quả :

 


Để thêm phần hấp dẫn và gây ấn tượng, tôi xử lý thêm với lớp nền Bachgrund. Kết quả tôi có hình sau :

 
Chúc các bạn thành công !

0 Bình luận

Trở về
  • HTML5 Canvas
  • HTML5 Canvas

     The <canvas> element is used to draw graphics, on the fly, on a web page. Draw a red rectangle, a gradient rectangle,...