Coding

Tạo file intro có loading bằng %

Cái intro kiểu này mình rất hay thấy trên các thiếp điện tử cũng như trên các game trên net. Xin giới thiệu cùng các bạn. Intro này gồm 2 phần, một thanh chạy và bên cạnh là con số chỉ phần trăm load được. Thời gian load của nó sẽ phụ thuộc vào tổng số frame của cái thiệp điện tử, hay game của bạn. Bài này mình đã thấy có bạn hỏi nhưng không nhớ đã có trả lời chưa, nếu rồi thì các bạn bỏ quá cho và có thể xoá bài của mình đi---->thông cảm nha.

Bước một:

-File--->New để tạo một file fla mới. Giả sử thiếp điện tử của bạn gồm 100 frame. Mình sẽ dùng 3 frame đầu để tạo phần loading. Sau khi load xong nó sẽ nhảy đến frame4, tại frame 4 thì bạn thích thiết kế kiểu gì thì tuỳ.

-Insert---->New symbol---->movie clip để tạo một movie clip mới, đặt tên là thanh_chay. Trong movie clip, bạn dùng bút chì (pencil tool) vẽ một hình chữ nhật hoặc nhập vào một hình chữ nhật cũng được. Click chọn layer1, click chuột phải chọn Insert Frame, sau đó lại click chuột phải chọn Create Motion Tween. Chỉnh thanh chữ nhật ở frame 1 cho ngắn lại, ở frame 100 cho dài ra (dùng công cụ Free Transform Tool. Lưu ý là Create Motion Tween trước khi kéo dài ra). Tại frame đầu và frame cuối bạn chỉnh cho tọa độ của thanh là như nhau (chẳng hạn X=0, Y=0). Khi đó nó có dạng một thanh chạy dần dần từ ngắn đến dài. Tại frame cuối cùng bạn gán cho nó một hành vi :


stop();

Bước hai.

-Quay trở lại Scene1, click chọn frame 1, nhấn F11 mở library và kéo movie clip thanh_chay vào màn hình thiết kế. Đặt cho nó một instance name là thanh_chay (trong Properties). Ở frame 2 và 3 cũng thế (chú ý 1,2,3,4 là các keyframe riêng biệt). Ở cả 3 frame ta đặt movie clip thanh_chay ở cùng một vị trí (chẳng hạn X=Y=0) và cùng đặt tên cho nó là thanh_chay. Click chuột phải vào frame 1, chọn actions, paste vào:

frame = 1;

-Ở frame 2, dùng công cụ Text Tool (T) tạo một Dynamic Text. Bạn nhớ chọn màu của Dynamic Text (chữ động) sao cho nó nổi bật so với màu nền. Trong ô Var của panel Properties bạn gõ vào: 

phan_tram

Sau đó bạn click chuột fải vào frame 2 chọn Actions , sau đó paste đoạn sau vào:

ifFrameLoaded(frame + 0)

{

frame = frame + 1;

so_phan_tram_da_nap = int(frame / _totalframes * 100);phan_tram = so_phan_tram_da_nap + " %";

tellTarget("/thanh_chay")

{

gotoAndStop(/:so_phan_tram_da_nap)if (so_phan_tram_da_nap == 100)

{

gotoAndPlay(4);

}

-Click chuột fải vào frame 3, chọn Actions, paste vào:

gotoAndPlay(2);

-Tại frame 4 bạn gán cho hành vi :

stop();

Bây giờ ở frame 4 bạn có thể đặt phần trình diễn thiếp, hoặc trang mở đầu trò game. Nhấn Ctrl+Enter xem.

Chúc bạn may mắn.

0 Bình luận

Trở về
  • HTML5 Canvas
  • HTML5 Canvas

     The <canvas> element is used to draw graphics, on the fly, on a web page. Draw a red rectangle, a gradient rectangle,...